Sign In

Lessons

Lists

Vocabulary Lesson for GENKI I: An Integrated Course in Elementary Japanese, 第1課 (Lesson 1)

Learn the vocabulary from Lesson 1 of GENKI I: An Integrated Course in Elementary Japanese

The following vocabulary has been selected to aid students as they study Lesson 1 of GENKI I: An Integrated Course in Elementary Japanese.

Romaji Hide|Add all to ▼

Vocabulary for this lesson

ima
adverbial noun, noun
 1. now
eigo
noun, no adjective
 1. English (language)
gakusei
noun
 1. student (esp. a university student)
go
noun, noun, used as a suffix
 1. language
koukou
noun
 1. senior high school
gogo
adverbial noun, noun (temporal)
 1. p.m.
gozen
adverbial noun, noun (temporal)
 1. a.m.
jin
suffix
 1. -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality)
sensei
noun
 1. teacher
senmon
noun, no adjective
 1. speciality
soudesu
interjection
 1. that is right
daigaku
noun
 1. post-secondary education institution, incl. university, college, etc.
denwa
noun, suru verb, no adjective
 1. telephone
tomodachi
noun
 1. friend
namae
noun
 1. name
nani
nan
interjection, pronoun, no adjective
 1. what
nihon
noun
 1. Japan
nensei
noun
 1. student in ... year
han
noun, adverbial noun, noun, used as a suffix, noun, used as a prefix
 1. half
bangou
noun
 1. number
ryuugakusei
noun
 1. overseas student
watashi
pronoun, no adjective
 1. I
igirisu
noun, no adjective
 1. Great Britain
oosutoraria
noun
 1. Australia
kankoku
noun
 1. (South) Korea
sueeden
noun
 1. Sweden
chuugoku
noun
 1. China
kagaku
noun
 1. science
ajia
noun
 1. Asia (esp. "the Far East")
kenkyuu
noun, suru verb
 1. study
keizai
noun, suru verb
 1. economics
kokusaikankei
noun
 1. international relations
konpyuutaa
noun
 1. computer
jinruigaku
noun
 1. anthropology
seiji
noun
 1. politics
bungaku
noun
 1. literature
rekishi
noun, no adjective
 1. history
shigoto
noun, suru verb, no adjective
 1. work; job; occupation
isha
noun
 1. (medical) doctor
kaishain
noun
 1. company employee
koukousei
noun
 1. senior high school student
shufu
noun
 1. housewife
daigakuinsei
noun
 1. graduate student
daigakusei
noun
 1. university student; college student
bengoshi
noun
 1. lawyer
okaasan
noun
 1. mother
otousan
noun
 1. father
oneesan
noun
 1. elder sister
oniisan
noun
 1. older brother
imouto
noun
 1. younger sister
otouto
noun
 1. younger brother